Bagtyýar Otel
Adam sany

Myhmanhanada Ýerleşmek üçin resminamalar

 1. Pasport/Dogluş şahadatnamanyň nusgasy
 2. Nika şahadatnamasynyň nusgasy (Nikadan geçen bolsa)

Otel Hakynda

Biziň “BAGTYÝAR” myhmanhanamyza Hoş Geldiňiz!

5 Ýyldyzly derejeli “Bagtyýar” oteli umumy 300 orunlyk 151 otagdan ybarat bolup,olardan 117 sanysy 1 orunlyk we 2 orunlyk standart otaglary, 20 sanysy luks otaglary, 12 sany luks ýokary klasly otaglary we 2 sany VIP otaglarydyr.

Otaglaryň ählisi deňize tarap bakyp dur.

Ähli otaglarymyzda LCD telewizorlar,amatly bahadan 5 manat günlik Wi-Fi, saç guratma enjamy, gyşky-tomusky howa sazlaýjy we telefon bilen üpjün edilendir.

“Bagtyýar” otelimiziň deňize bakýan tarapymyzda 300 orunlyk restorany, daş ýüzinde dynç almak we wagtyňy hoş geçirmek üçin futbol meýdançasy, baskedbol meýdançasy, woleýbol meýdançasy, çagalar üçin ýatdan çykmajak oýun meýdançalary, çagalar hemde ulular üçin howuzy, bary bilen üpjün edilendir.

Otelimizde ýygnaklar we iş maslahatlary geçirmek üçin 178 orunlyk konferens zaly hem-de 10 orunlyk ýygnak zaly bar.

We başgada Otelimizde dynç aljak myhmanlar üçin Karaoke bary, Disko bary,Türk hammamy, Hammam, Ýapyk howuzy, Saunasy, Owkalaýjy otagy, Türgenleşik otagy, Alyş-çalyş nokady, 2 sany dükany, Lukman otagy, Dellekhana, Bowlingi we çagalar meýdançasy, Bilýardy, 3D kinoteatry, Lobbi bary ýaly hyzmatlary bilen her bir dynç aljak myhmanlaryň göwninden turup dynç alyşyňyzy hasda ýokarlandyrar.

Peýdaly maglumatlar!

Iň ýakyn Howa Menzili Türkmenbaşy Halkara Howa Menzili (UTAK)
Howa Menziliniň aralygy 25,0 km
Ýoluň alýan wagty (minut) 25
Myhmanlary myhmanhanadan alyp gitmek we getirmek hyzmaty
Taksi hyzmatlary

Otaglar

Otaglarymyza göz aýlaň

Standart

Standart otagymyzy barlaň

LUX

LUX otagymyzy barlaň

Ýokary LUX

Ýokary LUX otagymyzy barlaň

VIP Ultra LUX

VIP Ultra LUX otagymyzy barlaň

Amatly hyzmatlar

Hyzmatlar

 • Restoran
 • Lobbi-bar
 • Daşky bar
 • Açyk howuz
 • Ýapyk howuz
 • Trenažor zaly
 • Jakuziý
 • Owkalaýjy otagy
 • Spa otagy
 • Sauna
 • Türk hammamy
 • Lukman otagy
 • Bilýard
 • 3D kinotiator
 • Çagalar otagy
 • Daşky çagalar meýdançasy
 • Dynç alyş bagy
 • Dükan
 • Söwda merkezi
 • Şwesar hyzmaty
 • Kir-ýuwujy hyzmaty
 • Seýf
 • Gije-gündiz gorag gullugy
 • Gije-gündiz myhmanlary ýerleşdirmek hyzmaty
 • Gije-gündiz bellige alyş hyzmaty

Ähli otaglarymyzda

 • Gyşky-tomusky howa arassalaýjy, howa sazlaýjy
 • Hemra/kabel kanallary
 • Holodilnik
 • Telefon
 • Saç guradyjy enjam
 • Tüsse goraýjy datçiklary
 • Internet hyzmatlary WI-FI
 • Günden goraýjy tütiler
 • Hajathana esbablary
 • Duş/wanna
 • Çaý we kofe içmek üçin degişli esbaplar

Dilleri bilme

 • Türkmen
 • Iňlis-dil
 • Rus-dil

Internet hyzmaty

 • WI-FI Otelimiziň daş-töwereginde
 • WI-FI oteliň otaglarynda

Esasy maglumatlar

Giriş / Çykyş
Giriş: 14:00
Çykyş: 12:00

Myhmanhanada Ýaşaýyş tertibi

Çagalar we goşmaça ýataklar

Goşmaça ýataklary goşmak mümkinçiligi siziň saýlan otagyňyza bagly bolup durýar. Goşmaça maglumat üçin degişli otagyň sygymy baradaky maglumatlara serediň.

Çaga ýaşy Goşmaça ýatak
5 ýaşa çenli çagaly müşderilere Çagasy üçin – aýratyn ýer we iýmit berilmezden mugytyna ýerleşdirilýär
5 ýaşdan ýokary çagaly müşderilere Çagasy üçin – otagyň bahasyndan 50% töleg ertirlik nahary, matras we ýatgy üçin niýetlenen esbaplar tölegiň içine girýär
Bilýard we çagalar bowlingi

Maşgalasy bilen şadyýan wagt geçirmek isleýänler üçin

Howuzlar

Maşgalasy bilen şadyýan wagt geçirmek isleýänler üçin

Türk hammamy we jakuzi

Maşgalasy bilen şadyýan wagt geçirmek isleýänler üçin

Restoranlar we kafeler

Maşgalasy bilen şadyýan wagt geçirmek isleýänler üçin

Habarlaşmak

Bize öz pikirleriňizi we maslahatlaryňyzy ýazyň